Dự báo thị trường bất động sản tại Đà Nẵng và phụ cận : xu hướng tăng

Ngày 26-7, DKRA Vietnam cho biết, đã công bố báo cáo thị trường Bất động sản Nhà ở Đà Nẵng

Xem thêm