Chính sách bảo mật

CafeL


  • Ngày phát hành                : 18/07/2022
  • Lần cập nhật gần nhất     : 22h30 ngày 23/07/2022
  • Lý do cập nhật nội dung  : Bất cứ lúc nào (phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước CHXHCN Việt Nam)
  • Quyền cập nhật                : Admin

Trước hết, chúng tôi cảm ơn bạn đã truy cập vào website CafeL (gọi CafeL). Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà CafeL : thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Website.Khi sử dụng Website CafeL, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của CafeL.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà CafeL thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập với các nội dung sau:

  1. CafeL cam kết bảo mật thông tin mà CafeL thu thập qua website này. Tuy nhiên chúng không chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của các bạn nếu truy cập trái phép ngoài khả năng kiểm soát của website này.
  2. Chúng tôi có sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.
  3. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook, Youtube,..Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.
  4. Chính sách bảo mật thông tin riêng tư này không áp dụng cho website bên thứ 3 khi liên kết với website này.
  5. Nhằm mục đích phục vụ các bạn tốt hơn, một lúc nào đó, chúng sẽ tiến hành thu thập thông tin của các bạn. Tuy nhiên, các bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý và có thể hủy bất cứ lúc nào.
  6. Chúng tôi có quyền sửa đổi Quy định bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

Chân thành cảm ơn!