Đồng Tháp : Nhà đầu tư nào đã được chấp thuận đầu tư khu đô thị Vĩnh Phước, Tp. Sa Đéc?

Tới nay, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực

Xem thêm