Long An : Quyết định chủ trương đầu tư Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 24/TB-VPCP ngày 9/2/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, báo cáo giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, trong đó có các nội dung về đánh giá phù hợp các quy hoạch liên quan, đánh giá nhu cầu sử dụng đất và việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất; đặc biệt làm rõ cơ sở pháp lý Nghị quyết của Quốc hội đối với Luật Quy hoạch và Khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch Đô thị đối với dự án; đồng thời phải khẳng định Dự án đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phó Thủ tướng lưu ý dự thảo Quyết định cần thể hiện nội dung giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ được thực hiện dự án đầu tư sau khi quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu được cấp thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm dự án phù hợp quy hoạch các cấp sau này. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không phù hợp với các quy hoạch trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo, dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/2/2023.

Xem thêm :   Trường hợp nào đất không sổ đỏ vẫn được bồi thường khi nhà nước thu hồi?

Theo Báo Chính phủ

Bình luận