Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng : Bộ tứ ngân hàng “Big4” đồng ý dành 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, các ngân hàng thương mại nhà nước thống nhất dành một gói tín

Xem thêm