Xu hướng năm 2023 : Lãi suất ngân hàng giảm, có lợi cho bất động sản và nhiều ngành khác

Trong báo cáo Hướng đến 2023, Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital – ông Michael Kokalari dự báo lãi

Xem thêm