Thuật ngữ bất động sản

CafeL.xyz

Dưới đây là một số thuật ngữ bất động sản hay dùng.

A

B

C

D

Đ

E

G

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

  • Thị trường bất động sản sơ cấp : lần đầu tiên giao dịch của bất động sản. Tức là giao dịch giữa chủ đầu tư và người mua hàng;
  • Thị trường bất động sản thứ cấp : Tính từ sau lần giao dịch đầu tiên. Tức là từ lần giao dịch thứ 2, 3, 4,…trở đi. Là giao dịch giữa những người mua đi bán lại với nhau. Chú ý : Để an toàn, người mua nên chọn công ty môi giới bất động sản (BĐS) có uy tín để giao dịch.

U

V

X

Y

Tiếp tục cập nhật…!